ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: «ΣΥΓΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΟΥ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Έναρξη - 25-01-2022 12:00

Λήξη - 25-01-2022 14:00

Τοποθεσία - ΖΕΑΣ 80 - 82

Αριθμός Συμμετεχόντων - 10

12/01/2022 4:37 μμ.

Σύντομη περιγραφή - εξ αποστάσεως εργαστήριο επαγγελματικής ανάπτυξης: «Συγγράφοντας την ιστορία της σταδιοδρομίας σου»

 

Το εξ αποστάσεως βιωματικό εργαστήριο (e-workshop) επαγγελματικής ανάπτυξης «Συγγράφοντας την ιστορία της σταδιοδρομίας σου», διάρκειας 120’, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Big Blue Button την Τρίτη 25/1/2022, 12.00-14.00 μ.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες φοιτητές/-τριες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα http://accessibility.unipi.gr/. Μετά τη δήλωση συμμετοχής θα λάβουν αυτόματα έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email). Πατώντας στο link θα μπορούν να συμμετάσχουν στο διαδικτυακό εργαστήριο κατά την προγραμματισμένη ώρα διεξαγωγής. Σημειώνεται ότι για να αποφευχθούν τεχνικά προβλήματα σύνδεσης, καλό θα είναι οι συμμετέχοντες/ -ουσες να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με τη χρήση laptop ή σταθερού Η/Υ (desktop).

Τα μέσα και οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή του e-workshop περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό υλικό με ασκήσεις σε μορφή pdf το οποίο θα αποσταλεί στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες, στοχευμένες ερωτήσεις και διάλογο, αφήγηση, όπως επίσης, τη «μεθοδολογία του κοινού (audience methodology)», μέσω της οποίας διευκολύνεται η ανταλλαγή και επεξεργασία εμπειριών ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων/-ουσών θα είναι δέκα (10) άτομα. Αναμένεται μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/-ουσες να έχουν:

  • αναπτύξει επίγνωση για τις κύριες επιρροές στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία (π.χ.: οικογένεια, εκπαιδευτικό περιβάλλον, σημαντικές εμπειρίες του παρελθόντος).
  • αναπτύξει αναστοχαστικότητα για το σχεδιασμό ζωής και σταδιοδρομίας.
  • αναπτύξει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
  • ενισχυθεί σε ζητήματα αυτογνωσίας.
  • νοηματοδοτήσει σημαντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές εμπειρίες.

 

Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς».